GDPR – Personuppgiftspolicy

På Alandia FlowDog sparar vi vissa personuppgifter om dig för att kunna tillhandahålla bokning av halltider, kurser och annan service. Nedan ser du hur vi hanterar och behandlar dessa uppgifter.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Alandia FlowDog ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enighet med gällande lagstiftning.
Personuppgiftsansvarig är Alandia FlowDog Ab, FO-nummer: 2911843-2
Besöksadress: Industrivägen 2, 22410 Haraldsby, Åland

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

De uppgifter vi sparar om Dig används för att du på ett smidigt sätt skall kunna boka tider och kurser online. Samtidigt är det viktigt för oss att på ett rimligt och enkelt sätt skall kunna nå dig som kund med bekräftelser gällande bokningar, fakturering och annan eventuell info. Vi kan också behöva uppgifterna för vår egen analys gällande affärsverksamheten och för att följa lagstiftning på olika sätt.

VILKA PERSONUPPGIFTER SPARAR VI OCH HUR LÄNGE?

Alandia FlowDog sparar följande uppgifter: namn, adress, teleonnummer, e-postadress. Vi sparar inte dina uppgifter längre än de behövs för att vi skall kunna ge dig som kund relevant service och för att kunna fullgöra våra lagstadgade plikter. Du kan alltid välja att bli avregistrerad från våra register.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPGGIFTER?

Vi har en mycket strikt policy gällande dina personuppgifter. Endast de personer och samarbetspartners som måste ha tillgång till uppgifterna för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig har möjlighet att ta del av dem. Alandia FlowDog säljer aldrig dina personuppgifter vidare till någon annan part.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om Dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Alandia FlowDog förbehåller sig rätten att ändra i vår personuppgiftspolicy. Du kommer i ett sådant fall informeras via e-post och har rätt att avsluta ditt konto innan ändringen träder i kraft.

KONTAKTINFORMATION

Vid frågor gällande vår personuppgiftspolicy vänligen kontakta oss på e-post: info@flowdog.ax